Poniższe informacje są tylko ogólnymi wskazówkami do budowy ogrodzenia systemu JAGA. Za całość prac odpowiada inwestor oraz wykonawca, który powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, a budowę wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

 

ETAP 1

       Budowanie ogrodzenia JAGA rozpoczyna się od wykonania ławy fundamentowej. Powinna ona być głęboka na około 1 metr (poniżej strefy przemarzania dla danego gruntu). Należy pamiętać o zastosowaniu prętów zbrojeniowych Ø 10mm do połączenia fundamentu ze słupkami. W każdym słupku muszą znaleźć się 4 pręty rozmieszczone symetrycznie w narożnikach. Brak zabudowania prętów może skutkować odspojeniem się słupka od ławy fundamentowej, a nawet jego przewróceniem.

 

ETAP 2

       Po wykonaniu fundamentu konieczne jest zaimpregnowanie wewnętrznej strony elementów środkiem uszczelniająco-szczepnym. Należy to wykonać zgodnie z instrukcją na opakowaniu danego produktu, na minimum jedną dobę przed zalaniem elementów. Zabezpiecza to przed przenikaniem mleczka cementowo-wapniowego na zewnątrz, co w istotnym stopniu ogranicza powstawanie wykwitów wapienno-solnych. Pokrycie warstwą szczepną powoduje również zwiększenie przyczepność betonu z wnętrzem elementów. Tak zespolony monolit będzie znacznie mocniejszy i bardziej odporny na ewentualne uszkodzenia mechaniczne.

 

ETAP 3

        Na fundament należy nałożyć izolację poziomą, która uniemożliwi przenikanie wilgoci do ogrodzenia, a zarazem zmniejszy ryzyko powstawania wykwitów. Na tak przygotowaną ławę fundamentową nakładamy zaprawę klejową w miejscach, gdzie będą rozmieszczone elementy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy dociąć słupki na odpowiednią wysokość, a podmurówki na szerokość, tak aby pasowały do zaprojektowanego ogrodzenia. Cięcie wykonujemy szlifierką kątową zaopatrzoną w tarczę diamentową przeznaczoną do cięcia żelbetonu. Po wykonaniu tych czynności, elementy należy dokładnie oczyścić. Pozostawianie pyłu cementowego na powierzchni, będzie sprzyjało powstawaniu wykwitów. Następnie ustawiamy słupki i podmurówki. W celu zabezpieczenia elementów systemu JAGA przed zabrudzeniem, warto na czas budowy osłonić je folią. Zaoszczędzi to czas w przyszłości, na ich oczyszczenie. Miejsca połączenia podmurówek ze słupkami od wewnętrznej strony należy uszczelnić zaprawą klejową lub silikonem. Uniemożliwi to wypływanie zaprawy w trakcie zalewania.

 

ETAP 4

        Tak przygotowane elementy zalewamy gęsto-plastyczną zaprawą cementową wykonaną na bazie cementu (CEM II BS 32,5 R).
    UWAGA !!!
        Zalewanie słupków ogrodzeniowych wykonujemy etapami. Wysokość jednorazowej warstwy nie może przekraczać 60cm. Jest to konieczne, ponieważ beton przy swojej dużej masie wywiera duże ciśnienie u podstawy słupka, które może doprowadzić do jego pęknięcia i rozerwania. Czas jaki należy odczekać  pomiędzy zalewaniem kolejnych warstw uzależniony jest od warunków atmosferycznych i wynosi w okresach letnich około 6 godzin.

 

ETAP 5

       Na postawione i zalane słupki oraz murki montujemy dołączone daszki wykorzystując mrozoodporny klej. Po przyklejeniu daszki należy bezwzględnie zaimpregnować, przynajmniej trzykrotnie, środkami do tego celu przeznaczonymi. Miejsce połączenia daszków ze słupkami i podmurówkami (od spodu) uszczelniamy silikonem budowlanym, w celu uniemożliwienia wnikania wody do wnętrza.

 

       Solidnie wykonane ławy i izolacje poziome, prawidłowo położone daszki oraz beton o wysokich parametrach jakościowych są warunkami prawidłowej budowy ogrodzenia. Należy pamiętać, ze każdy wyrób betonowy i betonowo-pochodny należy okresowo impregnować i pielęgnować specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami. Optymalnym czasem jest odstęp około 5 lat.
  
        W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących budowy ogrodzeń Systemu JAGA prosimy o kontakt mailowy lub pod numerami kontaktowymi w zakładce
Kontakt.